home

Tauler General

Dades

Totes les dades i gràfics que trobareu a continuació no són part d’un projecte acabat, sinó del projecte que hauríem volgut portar a terme en cas de tenir les agendes dels alcaldes en format reutilitzable, unificat i públic.

Un exemple seria l'agenda dels alts càrrecs de l’AMB que, encara que escassa, es presenta en un format estandarditzat i on apareix el grup d’interès i el seu codi en cada una de les reunions.

Així, els grups d’interès (empreses i entitats) s’han extret dels títols de les reunions. Per tant, les dades presenten molts biaixos que s’haurien pogut evitar si es publiqués l’agenda en un format accessible, ja que és una informació pública i d’interès per la ciutadania.

Descarrega les dades

Filtra per

Any

Any

Categoria

Partits Polítics

Gènere

Gènere dels alcaldes/ses dels 36 municipis.
Evolució de les reunions per temàtica (2019-2021).

Es mostren totes les reunions que s'han pogut categoritzar correctament. Periode comprès entre l’1 de setembre de 2019 i l’1 de setembre de 2021.

Reunions més freqüents per temàtica.

Es mostren totes les reunions que s'han pogut categoritzar correctament. Periode comprès entre l’1 de setembre de 2019 i l’1 de setembre de 2021.

Entitats i empreses amb més presència en les agendes de les alcaldies.
Aquest ajuntament no ens ha facilitat les dades i tampoc les hem pogut aconseguir del web.

Es mostren totes les reunions que s'han pogut categoritzar correctament. Periode comprès entre l’1 de setembre de 2019 i l’1 de setembre de 2021.

Temes més tractats per cada alcaldia. % respecte al total.

Es mostren totes les reunions que s'han pogut categoritzar correctament. Periode comprès entre l’1 de setembre de 2019 i l’1 de setembre de 2021.