home
Temes més tractats en les reunions de la seva agenda (% sobre el total)
category

Educació

12.05%

category

Empreses i treball

12.05%

category

Serveis públics

11.45%

category

Salut

8.43%

Temes més tractats en les reunions de la seva agenda

Es mostren totes les reunions que s'han pogut categoritzar correctament. Periode comprès entre l’1 de setembre de 2019 i l’1 de setembre de 2021.

Entitats/empreses amb les que s’ha reunit més
Aquest ajuntament no ens ha facilitat les dades i tampoc les hem pogut aconseguir del web.

Es mostren totes les reunions que s'han pogut categoritzar correctament. Periode comprès entre l’1 de setembre de 2019 i l’1 de setembre de 2021.

S'han normalitzat tots els valors (paraules sense puntuació ni majúscules).

Històric de les reunions
Categoria
Subcategoria
Reunió
Data
No Data