home

Semàfor de Transparència Àrea Metropolitana de Barcelona

La transparència ha esdevingut un dels principals objectius de totes les institucions públiques. Ser transparent implica fer visible i accessible, a la vegada que comprensible, qualsevol dada, informació o document sobre l’activitat que es duu a terme.

A més, avaluar les polítiques públiques és fonamental per a la participació activa de la ciutadania en la presa de decisions. D’aquesta manera, hem analitzat les agendes polítiques dels 36 alcaldes i alcaldesses dels municipis que conformen l’AMB amb l’objectiu de saber el grau de transparència de cadascun d’ells.

En la infografia trobareu diverses categories.

Semàfor: Engloba totes les subdivisions que trobem a continuació. El semàfor té notes entre l’1 (pitjor) a 5 (millor); és a dir, de menys a més transparent. I per fer aquesta categorització s’han analitzat quatre variables.

Per obtenir la millor nota, els ajuntaments han de tenir una agenda amb l’històric dels darrers dos anys, haver facilitat les dades corresponents, que el contingut aporti informació de qualitat, ben detallat i estructurat, i que l’agenda sigui de fàcil accés.

Agenda: La puntuació màxima en aquest apartat s’assoleix amb l’agenda de l’alcalde o alcaldessa publicada a la pàgina web, amb un històric de 2 o més anys i amb la funció que els esdeveniments programats a l’agenda es puguin adaptar a les agendes digitals dels qui ho desitgin.

Dades facilitades: Si els ajuntaments ens han facilitat les dades sol·licitades.

Quantitat i Qualitat: Si el material que apareix a les agendes polítiques aporta informació interessant i clara i, a més, si aquesta és abundant.

Accessibilitat: Si l’accés a la informació és fàcil, per altra banda, si aconseguir les dades pertinents és complicat i difícil de trobar.

Agenda de l’alcalde

  • 8 dels 36 municipis tenen una agenda en la qual ni la transparència ni l’històric compleixen els requisits mínims (Corbera, Pallejà, Begues, Gavà, Sant Just Desvern, Sant Adrià del Besòs, Ripollet i Cerdanyola del Vallès).
  • 10 municipis tenen una bona agenda, segons el criteri de transparència; és a dir, està publicada a la web, té un històric de 2 o més anys i s’adapta al format de calendari o es pot compartir o exportar al calendari de l’usuari.
  • Els altres 18 municipis restants tenen una agenda correcta però hi ha algun dels requisits que no es compleixen del tot.

Dades facilitades

  • Només 6 dels 36 municipis de l’AMB ens han facilitat les dades demanades a través d’una petició d'accés a la informació pública. (Barcelona, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Badia del Vallès, Castelldefels i Viladecans).

Qualitat i Quantitat

  • 8 dels 36 municipis tenen una agenda pobra, ja sigui o perquè directament és inexistent o perquè la qualitat i la quantitat d’informació té mancances.
  • 10 municipis tenen una de les dues variants per sota del nivell.
  • 18 municipis tenen una qualitat i quantitat de notícies òptima.

Accessibilitat

  • Només 2 dels 36 municipis tenen una agenda inaccessible (Corbera, Pallejà i Tiana).
  • 10 dels municipis tenen una agenda accessible però que presenta algunes dificultats d’accés en alguns casos.
  • Els 24 municipis restants tenen una agenda de fàcil accés a la seva pàgina web.