home
amb map

Amb qui es reuneix el teu alcalde o alcaldessa?

mayors drawing

La publicació de les agendes dels alcaldes i les alcaldesses es tracta no només d’un acte de publicitat activa sinó també d’un exercici de transparència pel que fa a les relacions que mantenen amb els grups d’interès, altrament coneguts com a lobbies o grups de pressió. És a dir, les persones, organismes, plataformes o institucions que volen influir d’alguna manera en les polítiques públiques que sorgeixen dels consistoris.

Tot i això, la Llei 19/2017 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern només imposa als alts càrrecs de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic -a través del codi de conducta- el deure de publicar les seves agendes oficials. Per tant, els ens locals no tenen aquesta obligació concreta pel que fa a les agendes oficials dels alcaldes i alcaldesses, malgrat ser considerada informació pública.

La publicació d’aquestes reunions esdevé un dels punts d’aval per certificar el grau de transparència dels ajuntaments segons l’Índex de Transparència d’Ajuntaments (ITA), elaborat per l’organització no governamental Transparency International España.

L’objectiu d’aquest projecte és, per una banda, fer balanç del grau de transparència de les agendes dels alcaldes i alcaldesses de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i, per l’altra, conèixer amb qui es reuneixen i amb quins objectius. Les dades recopilades, tot i presentar biaixos -explicats a la metodologia-, pretenen no tan sols ser un recurs obert i a l’abast de la ciutadania per informar-se o fer recerca, sinó també un toc d’atenció als ajuntaments perquè obrin les agendes i les facin més accessibles.

Feu clic aquí per a veure la metodologia utilitzada per aquest projecte

El Semàfor
En Profunditat